Vaccinaties en registratie

Contactpersonen:
IVA Zorg en Gezondheid

Afdeling Toezicht Volksgezondheid

team vaccinaties

contactpersoon is dr. Geert Top, teamverantwoordelijke.


De Vlaamse overheid voert vaccinatiecampagnes om een aantal besmettelijke ziekten in Vlaanderen onder controle houden of zelfs uit te roeien. De CLBís spelen daarin een voortrekkersrol. Ze onderzoeken normaal gezien immers heel de Vlaamse schoolgaande jeugd. Een CLB is dus een prima plaats om:

  • de vaccinatiestatus van de begeleide leerlingen te bewaken: welke inentingen hebben ze reeds gehad, welke ontbreken nog?
  • leerlingen die nog bepaalde vaccinaties nodig hebben gratis in te enten tegen bepaalde ziekten.

Die vaccinaties gebeuren echter niet in het wilde weg.
De Vlaamse overheid heeft daarvoor een vaccinatieschema opgesteld: een schema dat bepaalt welke vaccinaties je moet krijgen en tijdens welke leerjaren je deze best toegediend krijgt.

Zoín inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft gekregen van de ouders. Daarom worden de ouders op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en de bedoelingen van de vaccinatie. De vaccinaties gebeuren dan tijdens een algemeen of gericht consult. Een leerling bij wie een of meerdere vaccinaties ontbreken kan echter altijd ook op een ander tijdstip ingeŽnt worden.

Op die manier proberen de CLBís een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij hun leerlingen. Dat is immers de enige manier om een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

Daarvoor moet je in de eerste plaats over de nodige informatie beschikken, je moet het probleem kennen. Dat is niet zo vanzelfsprekend omdat de toestand steeds weer verandert: bestaande ziekten worden zeldzaam of verdwijnen, terwijl nieuwe infecties de kop opsteken. Om op de hoogte te blijven van de stand van zaken heeft de overheid daarom continu nood aan informatie over deze infectieziekten. Een goede registratie maakt snel ingrijpen bij belangrijke epidemieŽn mogelijk waardoor de gevolgen beperkt kunnen worden.