Verhoogde kinderbijslag

De informatie die je hieronder vindt is bedoeld voor de personeelsleden uit de centra voor leerlingenbegeleiding.
Het behandelen van dossiers verhoogde kinderbijslag is een niet-decretale opdracht.
 
Je vindt hier informatie over de veranderde wetgeving voor aanvragen verhoogde kinderbijslag en de taken van een CLB bij de behandeling van deze dossiers.
 

De veranderde wetgeving

Op 1 mei 2003 veranderde de wetgeving die bepaalt wanneer zieke kinderen of kinderen met een handicap recht hebben op verhoogde kinderbijslag.


De oude regelgeving

  • blijft gelden voor kinderen geboren vr of op 1 januari 1996;
  • stelt dat iemand in aanmerking komt voor verhoogde kinderbijslag bij een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

De nieuwe regelgeving 

  • geldt in een eerste fase enkel voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996;
  • houdt niet meer alleen rekening met de ziekte of de handicap. Ook de gevolgen die de ziekte of handicap heeft voor het kind n het gezin bepalen mee de verhoging van de kinderbijslag.

De nieuwe regelgeving zal worden uitgebreid naar alle leeftijdsgroepen. Het aantal kinderen dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag, zal dan verdubbelen.

Voor meer informatie:

Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, Dienst attesten, parkeerkaarten en verminderingskaarten en verhoogde kinderbijslag

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel

De taken van een CLB

Het behandelen van dossiers verhoogde kinderbijslag is een niet-decretale opdracht. Wanneer een CLB beslist om deze taak op zich te nemen, geldt de volgende afspraak die isgemaakt tussen de FOD Sociale Zekerheid en de CLB-sector:

De taak van een CLB bij de behandeling van deze dossiers is zowel in de oude als in de nieuwe regelgeving dezelfde:

  • Je geeft aan de controlerende geneesheer de beschikbare en relevante gegevens indien deze gegevens aanwezig zijn. Je gebruikt hiervoor een gestandaardiseerd aanvraagformulier (word, 26kB, 2blz).