Gids voor leraren 

Samenstelling

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Departement Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Eindredactie

Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Afwezigheid voor verminderde prestaties: aanvraag

Je doet een aanvraag (met eventuele bewijsstukken) bij de inrichtende macht van jouw school. Je moet de aanvraag niet motiveren.

Je mag een antwoord verwachten binnen de vijftien dagen na ontvangst van jouw aanvraag.