Gids voor leraren 

Samenstelling

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Departement Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Eindredactie

Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Vaste benoeming

Om als leraar vastbenoemd te worden in een school, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), of je beschikt over een vrijstelling van de nationaliteitsvereiste van de Vlaamse Regering.
 • Je beschikt over je burgerlijke en politieke rechten of je geniet van een vrijstelling van de Vlaamse Regering en je bent in het bezit van een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Je voldoet aan de taalwetten.
 • Je hebt een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je hebt 720 dagen dienstanciŽnniteit op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming. 360 van de 720 dagen moet je gepresteerd hebben in het ambt van benoeming.
 • Je bent op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming aangesteld voor doorlopende duur in het ambt waarvoor je kandideert.
 • Jouw laatste evaluatie was geen onvoldoende.
 • Je oefent de betrekking in hoofdambt uit.
 • Je hebt je kandidaat gesteld voor vaste benoeming.

De school moet elk jaar meedelen welke betrekkingen in aanmerking komen voor vaste benoeming, in een  vacantverklaring.

De school is verplicht de vacante betrekkingen mee te delen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap.

Het schoolbestuur moet de vacante uren voor vaste benoeming bij voorrang toekennen aan de kandidaten die al voor een deel vastbenoemd zijn.

Zodra je vastbenoemd bent, geniet je van een aantal voordelen ten opzichte van een tijdelijk statuut.

 
Meer info
alle onderstaande links openen in een nieuw venster
 1. WeTwijs: meer info over vaste benoeming