Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Contactgegevens voor directies en secretariaten

Contactpersonen per thema

Heb je een vraag over ...

... een specifiek personeelsdossier?

Contacteer je dossier- en relatiebeheerder van het werkstation:

personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
(met vermelding van het nummer van jouw instelling)

Telefoonnummers dossierbeheerder terug te vinden op de website Onderwijs Vlaanderen

... de algemene toepassing van de personeelsregelgeving?

Dave Bonte (coördinator cel personeel hoger en volwassenenonderwijs)
Daphné Es (coördinator werkstations CVO) - 02 553 99 20

... de registratie van cursus- en cursistgegevens via DAVINCI?

... aanvraag nieuwe lesplaatsen of aanpassing centrumgegevens?

Registreer een verzoek in SysAid
Nog geen toegang tot SysAid? Vraag toegang via davinci@vlaanderen.be

... de gegevensuitwisseling voor het centrumbeheer?

... aanvragen maatwerk, combidossiers, programmatie?

... wijzigingen inrichtende macht en koepel?

Caroline Domogala - 02 553 98 54
Karin Van de Voorde - 02 553 98 28
gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

... stand van zaken van de onderwijsbevoegdheid van jouw CVO?

Raadpleeg de webpagina's met de onderwijsbevoegdheid.

... verificatie?

Aron De Hondt - 02 553 98 14

of contacteer uw verificateur.

... uw financiering?

... inschrijvingsgeld?

... projectfinanciering gecombineerd onderwijs?

voor CVO’s en CBE's

Elke Van Assche - 02 553 99 19

Rik Vercammen (coördinator cel financiering - 02 553 97 35)

 

... opleidingsprofielen?

... toekenning van onderwijsbevoegdheid?

... overheveling / fusie?

 

Evelyn Laermans - 02 553 98 35

... NT2?

Aron De Hondt - 02 553 98 14

... het toekennen van premies aan cursisten?

Marie-Paul Ghys - 02 553 98 

... ICT?

... de vormingsdatabank Word wat je wil?

Luk Verbeke - 02 553 98 53

Heb je een klacht?

klachten over de administratie Volwassenenonderwijs:

meldpunt Onderwijs en Vorming

ben je cursist en heb je een klacht?

klachtenprocedure voor cursisten

Heb je een andere vraag?

contacteer de afdeling:

afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs - 02 553 98 32

Contactgegevens administratie volwassenenonderwijs

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs
Toren A, zevende verdieping
Afdelingshoofd: Evi Verduyckt
volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
tel. 02 553 98 32

Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Toren A, zesde verdieping
Afdelingshoofd: Koen Pelleriaux
volwassenenonderwijsbeleid@vlaanderen.be
tel. 02 553 97 03

Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Beleid Onderwijspersoneel

Toren C, zesde verdieping
Afdelingshoofd: Hilde Lesage
personeelsbeleid.onderwijs@vlaanderen.be
tel. 02 553 96 02

Wegbeschrijving
Wegwijs in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

naar boven