Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Externe kwaliteitszorg: de onderwijsinspectie

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg. Ze kunnen hierbij rekenen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdiensten en nascholingsorganisaties. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteitszorg en op de kwaliteit van het onderwijs in de centra.

Raadpleeg de website van de inspectie voor meer informatie over:

Op deze website vind je alle doorlichtingsverslagen van de instellingen die zijn doorgelicht sinds 1 januari 2007. Van instellingen die werden doorgelicht vóór die datum, kun je de verslagen bij de afdeling Volwassenenonderwijs opvragen via e-mail.