Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Project DAVINCI

Release 27 oktober 2016

Wettig verblijf

De controle op het wettig verblijf is zowel voor de centra als de verificatie een arbeidsintensief proces, Daarom willen we door het verwerken van extra gegevens en door controles in DAVINCI dit proces administratief vereenvoudigen.

DAVINCI vraagt bijkomende gegevens op in het Rijksregister en samen met de reeds beschikbare persoonsinformatie, biedt dit de mogelijkheid om van bepaalde personen met zekerheid vast te stellen dat het wettig verblijf voldaan is. Concreet worden daarvoor de volgende gegevens gebruikt:

DAVINCI kan op basis van deze gegevens in sommige gevallen met zekerheid weten dat iemand wettig in het land verblijft. Voor cursisten waarvoor DAVINCI niet automatisch het wettig verblijf kan afleiden, moet het centrum zelf nog de nodige stavingstukken verzamelen en bewaren in het cursistendossier (op papier of digitaal).
De belangrijkste categorieën van cursisten waarvoor het wettig verblijf nog aangetoond zal moeten worden, zijn:

De centrumsoftware kan deze informatie op 2 manieren doorkrijgen:

1. Via de Raadpleeg Uniek Persoon: de chronologie van het wettig verblijf wordt meegegeven

Aanvangsdatum Wettig verblijf
(leeg) Aan te tonen door centrum
28/2/2014 Voldaan
30/5/2015 Aan te tonen door centrum

 

2. Bij Registreer/Wijzig/Raadpleeg Plaatsing (status ingeschreven): de verblijfsstatus wordt meegegeven in het antwoord van DAVINCI. Dus bij elke plaatsing in de status ingeschreven wordt op basis van de inschrijvingsdatum aangegeven welke de verblijfsstatus is.
Voor het voorbeeld uit de tabel wordt dit dan:

De informatie over het wettig verblijf die wordt verkregen via DAVINCI wordt door de verificatie in rekening gebracht vanaf de release (op 27/10/2016). Inschrijvingen die dateren van voor deze datum dienen dus op de gangbare manier gestaafd te worden.

 

Aanpassingen aan de automatische verificatie van participatie

Het systeem van autoverificatie, dat we begin 2016 introduceerden, hebben we deze zomer geëvalueerd. Het systeem blijft dit schooljaar in grote lijnen identiek aan de werking die we vorig schooljaar introduceerden, maar we voeren toch een drietal optimalisaties door, die vooral sommige randgevallen beter moeten behandelen.

  1. Eventuele afwezigheden van een cursist vóórzijn inschrijvingsdatum worden niet langer in rekening gebracht bij de berekening van de aanwezigheidsgraad.

  2. Soms zijn er lessen die vóór of op het fotomoment vallen, maar waarvan de participaties op of na het fotomoment worden geregistreerd. Om deze participaties toch mee te kunnen nemen, zal de automatische verificatie voortaan lopen op het fotomoment + vijf dagen. Tijdig registreren blijft de boodschap, ook al heb je nu iets meer tijd.

  3. Ingeschreven plaatsingen waarvoor er geen enkele participatie werd geregistreerd worden nu automatisch op niet-financierbaar geplaatst .

Naast deze optimalisaties worden er ook enkele bijkomende financieringsbronnen toegevoegd aan de voorwaarden voor de ingerichte modulevarianten om automatisch geverifieerd te worden. Samen met de reeds gebruikte financieringsbronnen, ziet het lijstje er dan als volgt uit:

 

Recente realisaties in het project

Sinds deze zomer wordt er binnen de dienst Tariefsuggestie ook geconnecteerd naar de zogenaamde Handiservice van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

Even ter herinnering: De Tariefsuggestie-dienst biedt de mogelijkheid om voor een geregistreerd persoon aan DAVINCI te vragen of hij van een vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet. DAVINCI zal dan achterliggend controleren in DAVINCI zelf en in externe databronnen of de cursist vrijgesteld kan worden. Als er vrijstellingscategorieën gevonden worden dan stuurt DAVINCI een tariefcode terug naar de centrumsoftware met daarin het inschrijvingsgeld per lestijd. Voor bijvoorbeeld een cursist die vrijgesteld is omwille van leefloon, stuurt DAVINCI terug dat de cursist 0 Euro per lestijd dient te betalen. Omwille van privacy-redenen wisselen we de vrijstellingsgronden niet mee uit.

Voorheen werden volgende mogelijke vrijstellingen gecontroleerd:

Vanaf deze zomer kwamen daar dus de volgende categorieën bij:

 

Het blijft gelden dat wanneer het centrum beschikt over informatie op basis waarvan de cursist een lager tarief kan krijgen dan hetgeen de tariefsuggestie voorstelt, het centrum de cursist op basis van dit lagere tarief kan plaatsen. Er moet dan wel een (papieren) attest in het cursisten dossier voorhanden zijn voor verificatie.

Met deze uitbreiding van de Tariefsuggestie-dienst hopen we de planlast voor de centra verder te helpen verminderen.